Suomalainen OGOship käynnistää kansainvälisen kasvun Euroopassa ja vauhdittaa kotimaisten verkkokauppojen kasvua kansainvälisille markkinoille

Verkkokauppa ei tunne rajoja

Verkkokaupan suosio kasvaa vuosi vuodelta. Kotimainen digikuluttaja tekee verkko-ostoksia yleensä suomenkielisistä verkkokaupoista. Maan rajat eivät kuitenkaan pidättele. Kaupan liiton selvityksen mukaan ulkomaisiin verkkokauppoihin valuu yli 40 prosenttia suomalaisten euroja. Rajat ylittävä verkkokauppa tarjoaa ennennäkemättömiä mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Verkkokaupan toiminnan kansainvälistyminen ei ole koskaan ollut helpompaa, ainakaan teoriassa

Verkkokaupan markkinassa valtavat mahdollisuudet

Suomalainen kuluttaja odottaa voivansa ostaa mitä tahansa verkosta. Vuonna 2017 verkkokaupan markkinan koko on jo 8,5 miljardia euroa. Viime vuonna Euroopassa käytiin verkkokauppaa 530 miljardilla eurolla. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 15 prosenttia. Kuluvalle vuodelle verkkokaupan liikevaihdon ennustetaan nousevan noin 602 miljardiin euroon, mikä tarkoittaa lähes 14 prosentin vuotuista kasvuvauhtia. Näin kertoo heinäkuussa julkaistu The European Ecommerce Report 2017 -raportti.

Kansainvälisen kaupan esteet

Verkkokauppaa ei pitäisi joutua rajoittamaan maiden rajojen mukaan, mutta kansainväliset toimitukset ovat kaupan este monelle pienelle ja keskisuurelle verkkokaupalle. Suurimpina haasteina kansainvälisen kaupan kasvulle ovat: toimituskulut pienillä tavaramäärillä, kansainväliset palautukset, kiristynyt hintakilpailu sekä ulkomaisten asiakkaiden tavoittaminen.

Haasteet eivät ole pieniä, mutta silti moni verkkokauppa onnistuu kasvattamaan liiketoimintaansa kansainväliseksi. Pitkän linjan logistiikkapalveluyrittäjä Timo Toivonen uskoo, että rajat ylittävä verkkokauppa jatkaa voimakasta kasvuaan myös tulevina vuosina. Toivonen näkee paljon mahdollisuuksia kansainväliseen toimintaan kotimaisissa verkkokaupoissa, varsinkin pienten niche-markkinaa hallitsevien verkkokauppojen suhteen. Kaupan esteet on vain poistettava tai niitä on vähennettävä. Tähän ongelmaan hän lähti rakentamaan ratkaisua NettiVaraston palvelukokonaisuudella

Helppo ja joustava ratkaisu verkkokauppojen kasvun tueksi

Toivonen tunnisti muutamia vuosia sitten trendin, jossa pienet ja keskisuuret verkkokaupat kamppailevat kasvun esteiden kanssa. Kilpailemiseen kansainvälisessä kaupassa tarvitaan hyvien tuotteiden lisäksi muun muassa sellaista lähetysvolyymia, joka mahdollistaa kilpailukykyiset logistiikkasopimukset sekä ymmärrystä kansainvälisen kaupan toimituksista ja asiakirjoista. Useimmille pienille toimijoille tämä on ylivoimainen este. NettiVarasto on kehittänyt huippuluokan varastonohjausohjelmiston, joka mahdollistaa myös pienten volyymien verkkokauppojen palvelemisen.

Suomessa logistiikkaratkaisu pienille ja keskisuurille sekä kasvaville verkkokaupoille on tuplannut vuosittain asiakasmääränsä. Vuoden 2017 alussa käynnistyivät keskustelut usean rahoittajan kanssa. Yhtiön kansainvälistymistä lähtivät tukemaan Suomen bisnesenkelien (FiBAN) jäsenten muodostama sijoittasyndikaatti ja Tekes Kansainvälistymissuunnitelmien myötä NettiVarastosta tuli OGOship. Maiden rajat eivät ole enää rajoitteena verkkokaupan liiketoiminnalle.

Varaston ja lähetysten ulkoistaminen ei ole enää vain suurten yritysten etuoikeus. Ulkoistamisen tuomista eduista hyötyvät parhaiten ne, joilla oman ajankäytön resurssit ovat rajalliset tai joille mittavat investoinnit varastointiin ja logistiikkaan tuntuvat haastavilta.

Tavoitteena kansainvälinen kasvu – meille ja asiakkaillemme

Kotimainen Nettivarasto-brändillä toiminut -palvelu sai vierelleen kansainvälisen OGOship -nimen. Suomessa on noin 8000 verkkokauppaa, joista vain kourallinen on yltänyt kansainväliseen markkinaan. Euroopassa sen sijaan toimii noin 500.000 pientä ja keskisuurta verkkokauppaa. Rajua kasvua odotetaan erityisesti Euroopan markkinasta. OGOship keskittyy palvelemaan asiakkaitaan kokonaisvaltaisesti riippumatta lähetysten volyymistä.

OGOshipin kasvun moottori

OGOshipilla on innovatiivista osaamista sekä palvelukokonaisuus, johon liittyy merkittävä markkinapotentiaali. Enkelisijoittaja ja sarjayrittäjä Janne Jormalainen näkee erityisen kasvupotentiaalin yrityksen liiketoiminnassa Euroopan markkinoilla. Euroopassa on 0,5 miljoonaa pientä ja keskisuurta verkkokauppaa, joilla OGOship on kehittänyt ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden. “NettiVarasto on Suomessa ollut menestystarina. Rahoituskierroksen myötä yhtiö pystyy keskittymään markkinaosuuden kasvattamiseen Euroopassa logistiikkaratkaisullaan” toteaa Jormalainen.

OGOship palvelee tarkasti rajattua alipalveltua asiakasryhmää, pieniä ja keskisuuria verkkokauppoja. Räätälöidyn ja helposti käyttöönotettavan palvelun avulla verkkokauppiaat pääsevät kilpailemaan tasavertaisemmin suurempien verkkokauppoja vastaan. Keskittymällä tavaraliikenteen hallinnoinnin sijaan markkinointiin, asiakaspalveluun ja brändin rakentamiseen verkkokauppiaat parantavat kuluttajien asiakaskokemusta ja lisäävät asiakasuskollisuutta, kertoo lääkäri, terveydenhuoltoalan kasvuyrittäjä ja startuppien neuvonantaja Ali Omar. Omar on yksi OGOshipin enkelisijoittajista ja kansaivälistymisen moottoreista.

Verkkokauppojen kasvun mahdollistavat hyvin valitut strategiset kumppanit

Kasvavan yrityksen haasteina ovat rahoituksen riittävyys ja palveluiden skaalaaminen asiakasmäärän kasvaessa. Hallitusammattilainen ja enkelisijoittaja Reima Linnanvirta toteaa, että “voittavat start-upit keskittyvätkin ydinliiketoimintaansa ja ulkoistavat muut toimintonsa. Sama pätee verkkokauppaliiketoimintaan: verkkokaupan kuuluu keskittyä siihen mitä se tekee parhaiten, eli asiakaspalveluun, tuotteisiinsa ja markkinointiin. Ulkoistamalla logistiikan verkkokaupat minimoivat kiinteät kulunsa ja pääomatarpeensa mahdollistaen voimakkaan kasvun. Lisäksi ne varmistavat ulkoistuksella toimintojensa skaalautuvuuden ja palvelun pitämisen tasalaatuisena.” Linnanvirran mielestä OGOship tarjoaa erinomaisen strategisen kumppanin voittaville verkkokaupoille näiden matkalla maailmanvalloitukseen.

OGOshipin palvelukokonaisuus on tehnyt logistiikan ulkoistamisesta helppoa ja riskitöntä. Palvelu kattaa koko logistiikkavirran: tavaroiden vastaanoton, varastoinnin, keräilyn, lähetykset, palautukset ja varastonhallinnan. Varastot Tallinnassa ja Suomessa lähettävät paketit kustannustehokkaasti mihin tahansa maailmassa valmiiksi neuvoteltujen globaalien logistiikkasopimusten avulla.

OGOshipin varastonohjausjärjestelmä on integroitavissa yleisimpiin verkkokauppoihin veloituksetta. Ainutlaatuiseen palvelukokonaisuuteen kuuluvat myös lisäarvopalvelut, jotka ovat itsessään monelle pienemmälle toimijalle tapa tehdä liiketoimintaa ison verkkokaupan tapaan. Lisäarvopalveluita ovat mm. 3D-tuotekuvaukset, edistyneet varaston raportoinnit, luksus-paketoinnit, kiireelliset lähetykset, erilaiset mainosprintit lähetyksiin, ekologinen kierrätyspaketti sekä mahdollisuus päästä osaksi laajaa verkkokauppojen tuoteverkostoa.

Verkkokaupan toiminnan kansainvälistyminen ei ole koskaan ollut helpompaa. Valitsemalla kasvun mahdollistavan strategisen kumppanin on kansainvälinen markkina saavutettavissa helposti ja riskittömästi.

Yritysesittely

• Koivua Oy on perustettu 2011
• Henkilöstömäärä 15.
• Yhtiön varasto-operaatiot toimivat Tallinnassa ja Vantaalla. Yhtiön toimipisteet sijaitsevat Vantaalla ja Tampereella
• Ainutlaatuinen varastonohjausohjelmisto mahdollistaa nopean ja helpon palvelujen käyttöönoton myös pienille ja keskisuurille verkkokauppoille.
• Palvelu on räätälöity pienen ja keskisuuren verkkokauppa-asiakassegmentin tarpeeseen. Painopisteinä palvelun käyttöönoton helppous ja riskittömyys, joustavuus, käyttöliittymän ja rajapinnan käyttökokemus sekä kasvumahdollisuuksien luominen lisäarvopalveluilla.

Kirjoittanut: Matilda Kivinen, joka toimii OGOshipin asiakkuuksien, myynnin ja markkinoinnin tehtävissä.

Verkkokaupan tärkein ostokäyttäytymiseen vaikuttava tekijä

Verkkokaupan myyntia lähdetään kasvattamaan kahdella tavalla:

  1. · Lisätään kävijöiden määrää verkkokauppaan.
  2. · Parannetaan verkkokaupan sisältöä.

Tätä jälkimmäistä kutsutaan konversio-optimoinniksi. Konversioiden optimoinnissa keskitytään verkkokaupan kiinnostavuuden lisäämiseen ja ostamisen helpottamiseen. Tavoitteena saada mahdollisimman moni kävijä ostamaan tuote. Verkkokaupassa konversio-optimoinnin kaksi tärkeintä keinoa ovat:

Studiolaatuiset laadukkaat TUOTEKUVAT

Nopein tapa kasvattaa verkkokaupan konversiota on lisätä laadukkaat tuotekuvat. Verkkokaupassa kiinnostavia tuotteita ei voi käsin hypistellä. Kuva on siis keino herättää kävijöiden kiinnostus. Ennen ostopäätöstö kävijä haluaa tuntea miltä tuote tuntuu. Kuvien kannattaa näyttää tuote useasta kuvakulmasta, läheltä ja kaukaa. 3D kuvat mahdollistavat myös tuotteen yksityiskohtien tarkastelun.

Kiinnostusta herättävät TUOTEKUVAUKSET

Tuotteiden kuvaavat tekstit ovat laadukkaiden kuvien ohella konversiota lisääviä. Hyvillä tuoteteksteillä luodaan kävijälle tarve – miksi juuri hän tarvitsee tämän tuotteen? Tuotekuvauksen tulee antaa riittävästi tietota tuotteesta. Tärkein tehtävä on kuitenkin rakentaa kiinnostus tuotetta kohtaan ja vastata mahdollisiin kysymyksiin tuotteesta. Hakukoneoptimoinnin näkökulmasta kannattaa kirjoittaa hiukan pidempi ”tarina”, jossa voit käyttää tuotteeseen liittyviä hakusanoja luonnollisesti tekstissä. Hyvin kirjoitetut uniikit tuotekuvaukset lisäävät verkkokauppasi hakukonenäkyvyyttä ja saavat asiakkaasi kiinnostumaan tuotteistasi.

Lue lisää miten NettiVarasto voi auttaa verkkokauppasi tuotekuvissa

Vapauta aikaasi myynnin kasvattamiseen

Vapauta aikaasi myynnin kasvattamiseen

Varaston ja lähetysten ulkoistaminen ei ole enää vain suurten yritysten etuoikeus. Ulkoistamisen tuomista eduista hyötyvät parhaiten nimenomaan ne, joilla oman ajankäytön resurssit ovat rajalliset tai joille lisämyyntiä tuottamattomat investoinnit tuntuvat haastavilta.

Logistiikan ulkoistamisessa verkkokauppa ulkoistaa varastonsa ja sitä kautta tuotteiden lähetyslistat, keräämisen, pakkaamisen sekä varsinaisen lähettämisen. Verkkokaupan tilaustiedot välittyvät automaattisesti varastopalveluita tarjoavan yrityksen järjestelmään, joka toimittaa tavarat asiakkaille. Varaston hallintajärjestelmä päivittää verkkokauppaan mahdollisen lähetystunnuksen/seurantakoodin sekä varastotilanteen saldoineen kunkin tuotteen osalta.

Paketit eivät tarvitse sinua – keskity asiakkaisiin

Verkkokaupalle on usein tuottavampaa kohdistaa logistiikkaan kulunut aika tuottavampaan tekemiseen, kuten asiakkaan kohtaamiseen, markkinointiin, lisämyyntiin sekä verkkokaupan hakukoneystävällisyyden parantamiseen ja jälkimarkkinointiin.

Logistiikkaratkaisun ulkoistuksella verkkokauppa varmistaa myös, että varastointia ja keräilymenetelmiä optimoidaan. Lähetysten volyymisopimukset ovat aina myös paremmat, kuin mihin yksittäinen toimija neuvotteluiden kanssa yltäisi. Varaston ammattilaiset pitävät sinun puolestasi huolen varaston fyysisestä tehokkuudesta, logistiikan sopimuksista sekä kansainvälisistä toimituskiemuroista.

Vapauta aikaa lopettamalla varastotetris

Me NettiVarastolla panostamme asiakkaidemme menestymiseen ja kasvuun. Peruspalveluun kuuluu muun muassa jatkuva järjestelmien ja verkkokauppa-alustojen integroinnin kehittäminen, lähetyskustannusten optimointi volyymien perusteella, kansainvälisten toimitusten yksinkertaistaminen sekä asiakkaidemme arjen helpottaminen. Yleisimpien verkkokauppa-alustojen jatkuva integraatiokehitys on tärkeää, jotta jokaisella verkkokaupalla on mahdollisuus päivittää oma ydinsoftansa halutessaan uuteen ja pitää integraatio toimivana.

Todistettu asiakasuskollisuus pakettikohtaisilla lisäpalveluilla

Tarjoamme lisäarvopalveluita, jotka voidaan valita pakettikohtaisesti. Kauttamme saat studiolaatuiset still ja 360 -tuotekuvat, luksuspakkaukset, erilaiset flyerit ja mainokset, priority-lähetykset, RePack -ekologisen kierrätyspakkausjärjestelmän sekä paljon muuta varastoinnin ja lähetyksen seurantaan.

Kenelle palvelu sopii?

NettiVaraston asiakkaaksi on helppo ja nopea tulla. Jos sinulla on tuotteita / materiaalia, jota toimitat kotimaassa tai kansainvälisesti – on palvelumme juuri Sinulle.
Palvelemme joustavasti ja kokonaisvaltaisesti verkkokauppoja sekä yrityksiä ja yhteisöjä, joilla on markkinointimateriaalia, liikelahjoja tai muuta materiaalia toimitettavana ympäri maailman.

ULKOISTETUN VARASTON HYÖDYT

  1. Vapaus keskittyä kasvuun
  2. Viekö verkkokaupan varaston pyöritys aikaa itse ydinliiketoiminnalta? Voisiko ajan käyttää tehokkaammin? Varaston ulkoistus voi tuoda yrittäjälle aikaa keskittyä verkkomarkkinointiin ja myyntiin sekä verkkosivujen parantelemiseen, tuotekuvauksiin ja kasvuun.

  3. Valmis kokonaisuus
  4. Ulkoistetun varaston tarjoaja on jo hoitanut järjestelmän ja luonut logistiikka-alan verkostot. Esimerkiksi Nettivarastolla on sopimukset logistiikka-alan yritysten kanssa kuljetuksista. Se tuo kuljetuksiin nopeutta ja kustannustehokkuutta. Ulkoistettu varasto ei myöskään vaadi investointeja toisin kuin oman järjestelmän rakentaminen.

  5. Eroon kiinteistä kuluista
  6. Ulkoistettu varasto voi tuoda joustovaraa, kun esimerkiksi pääsee eroon kiinteistä kiinteistö- ja ylläpitokuluista – maksat vain lähetetyistä tavaroista.

Jäikö jokin askarruttamaan?

Kysy rohkeasti, kerromme mielellämme lisää!

Pyrimme vastaamaan kaikkiin kysymyksiin 24 tunnin kuluessa!

Tämä sivusto käyttää evästeitä palvelujemme tuottamista varten. Käyttämällä sivustoamme, sinun oletetaan lukeneen ja ymmärtäneen Tietosuojakäytäntömme, jossa kerrotaan mm. evästeiden käytöstä ja miten näiden käyttö voidaan estää.