Vapauta aikaasi myynnin kasvattamiseen

Vapauta aikaasi myynnin kasvattamiseen

Varaston ja lähetysten ulkoistaminen ei ole enää vain suurten yritysten etuoikeus. Ulkoistamisen tuomista eduista hyötyvät parhaiten nimenomaan ne, joilla oman ajankäytön resurssit ovat rajalliset tai joille lisämyyntiä tuottamattomat investoinnit tuntuvat haastavilta.

Logistiikan ulkoistamisessa verkkokauppa ulkoistaa varastonsa ja sitä kautta tuotteiden lähetyslistat, keräämisen, pakkaamisen sekä varsinaisen lähettämisen. Verkkokaupan tilaustiedot välittyvät automaattisesti varastopalveluita tarjoavan yrityksen järjestelmään, joka toimittaa tavarat asiakkaille. Varaston hallintajärjestelmä päivittää verkkokauppaan mahdollisen lähetystunnuksen/seurantakoodin sekä varastotilanteen saldoineen kunkin tuotteen osalta.

Paketit eivät tarvitse sinua – keskity asiakkaisiin

Verkkokaupalle on usein tuottavampaa kohdistaa logistiikkaan kulunut aika tuottavampaan tekemiseen, kuten asiakkaan kohtaamiseen, markkinointiin, lisämyyntiin sekä verkkokaupan hakukoneystävällisyyden parantamiseen ja jälkimarkkinointiin.

Logistiikkaratkaisun ulkoistuksella verkkokauppa varmistaa myös, että varastointia ja keräilymenetelmiä optimoidaan. Lähetysten volyymisopimukset ovat aina myös paremmat, kuin mihin yksittäinen toimija neuvotteluiden kanssa yltäisi. Varaston ammattilaiset pitävät sinun puolestasi huolen varaston fyysisestä tehokkuudesta, logistiikan sopimuksista sekä kansainvälisistä toimituskiemuroista.

Vapauta aikaa lopettamalla varastotetris

Me NettiVarastolla panostamme asiakkaidemme menestymiseen ja kasvuun. Peruspalveluun kuuluu muun muassa jatkuva järjestelmien ja verkkokauppa-alustojen integroinnin kehittäminen, lähetyskustannusten optimointi volyymien perusteella, kansainvälisten toimitusten yksinkertaistaminen sekä asiakkaidemme arjen helpottaminen. Yleisimpien verkkokauppa-alustojen jatkuva integraatiokehitys on tärkeää, jotta jokaisella verkkokaupalla on mahdollisuus päivittää oma ydinsoftansa halutessaan uuteen ja pitää integraatio toimivana.

Todistettu asiakasuskollisuus pakettikohtaisilla lisäpalveluilla

Tarjoamme lisäarvopalveluita, jotka voidaan valita pakettikohtaisesti. Kauttamme saat studiolaatuiset still ja 360 -tuotekuvat, luksuspakkaukset, erilaiset flyerit ja mainokset, priority-lähetykset, RePack -ekologisen kierrätyspakkausjärjestelmän sekä paljon muuta varastoinnin ja lähetyksen seurantaan.

Kenelle palvelu sopii?

NettiVaraston asiakkaaksi on helppo ja nopea tulla. Jos sinulla on tuotteita / materiaalia, jota toimitat kotimaassa tai kansainvälisesti – on palvelumme juuri Sinulle.
Palvelemme joustavasti ja kokonaisvaltaisesti verkkokauppoja sekä yrityksiä ja yhteisöjä, joilla on markkinointimateriaalia, liikelahjoja tai muuta materiaalia toimitettavana ympäri maailman.

ULKOISTETUN VARASTON HYÖDYT

 1. Vapaus keskittyä kasvuun
 2. Viekö verkkokaupan varaston pyöritys aikaa itse ydinliiketoiminnalta? Voisiko ajan käyttää tehokkaammin? Varaston ulkoistus voi tuoda yrittäjälle aikaa keskittyä verkkomarkkinointiin ja myyntiin sekä verkkosivujen parantelemiseen, tuotekuvauksiin ja kasvuun.

 3. Valmis kokonaisuus
 4. Ulkoistetun varaston tarjoaja on jo hoitanut järjestelmän ja luonut logistiikka-alan verkostot. Esimerkiksi Nettivarastolla on sopimukset logistiikka-alan yritysten kanssa kuljetuksista. Se tuo kuljetuksiin nopeutta ja kustannustehokkuutta. Ulkoistettu varasto ei myöskään vaadi investointeja toisin kuin oman järjestelmän rakentaminen.

 5. Eroon kiinteistä kuluista
 6. Ulkoistettu varasto voi tuoda joustovaraa, kun esimerkiksi pääsee eroon kiinteistä kiinteistö- ja ylläpitokuluista – maksat vain lähetetyistä tavaroista.

Case: Verkkokaupan varastoinnin ulkoistaminen

Kenelle Nettivarasto sopii

Tässä kirjoituksessa kerrotaan verkkokauppiaan kokemuksista varastoa ulkoistaessa. Kirjoitus on referaatti varsinaisesta kirjoituksesta, joka on julkaistu ”Verkkokauppayrittaja.fi” -blogissa.

Kyseessä oleva verkkokauppa käyttää Prospercartin verkkokauppa-alustaa ja Flashnoden välittämää integraatiota Nettivarastolle. Välitettävien integraatioiden erityispiirteitä käsitellään myös toisessa Nettivaraston kirjoituksessa.

Kokemuksia verkkokaupan varaston ulkoistamisesta Nettivarastolle – Referaatti

Mikael kertoo aluksi miksi verkkokauppa päätti ulkoistaa varastoinnin. Syitä oli mm. oman varastoinnin hyötysuhteen heikkous, tuotteiden hyvä sopivuus ulkoistettuun toimintaan ja halu kohdistaa oma käytetty aika paremmalla tavalla.

Palvelutarjoajien vertailun jälkeen päädyttiin Nettivarastoon ja integraatioon Flashnoden välittämänä. Flashnoden välittämään integraatioon päädyttiin mm. ilmaisen aloituksen ja erittäin hyvin toimivan tiedonsiirron vuoksi. Nettivaraston valintaan vaikutti mm. kustannusten läpinäkyvyys ja kirjoitus E-kaupan lehdessä.

Ulkoistamisen jälkeen logistiikka sujui kauppiaan näkökulmasta lähes automaattisesti. Integraation ansiosta tuote- ja tilaustiedot siirtyvät Nettivarastolle rajapinnan kautta ja tilausten tilat, seurantakoodit ja tuotesaldot takaisin verkkokauppaan. Tuotevaihdon yhteydessä kauppias voi tehdä vaihtotilauksia Nettivaraston järjestelmästä.

Seuraavaksi Mikael käsittelee toteutuneita kustannuksia. Kustannukset ovat olleet ennakoidun mukaiset. Säästöä on syntynyt mm. itse varastoinnista, sekä varsinkin ulkomaille lähetettävien tilausten lähetyskustannuksista. Suurin säästö on ollut itse oma ajankäyttö ja sille ei voi edes laskea hintaa.

Päätelmä ulkoistuksesta on ollut, että ulkoistus on tuonut euromääräistä säästöä ja ajansäästö on tullut kaupan päälle. Mikael arvioi, että ulkoistuksesta hyötyisivät juuri pienet ja keskisuuret verkkokaupat. Hänen verkkokaupalleen ulkoistaminen oli välttämättömyys, joka mahdollisti keskittymisen kasvuun.

Lue koko kirjoitus.

Avainsanat: , ,

Verkkokaupan kansainvälinen logistiikka

Kansainvälinen logistiikka mielletään vaikeaksi toteuttaa. Tässä kirjoituksessa käsitellään kansainvälistä logistiikkaa verkkokaupan kannalta niin, että siitä saisi mahdollisimman selkeän kuvan helposti ja nopeasti. Tarkastelussa käsitellään pienlähetyslogistiikkaa, ei suuremman rahdin logistiikkaa.

Kansainvälistä logistiikka tarkasteltaessa on ensinnäkin syytä jakaa logistiset mahdollisuudet verkkokauppiaan kannalta kahteen: postijärjestelmä ja muut toimijat. Postijärjestelmä on globaali paikallisten postilaitosten yhteisjärjestelmä, jossa paikallinen posti lähtömaassa ottaa lähetyksen vastaan ja paikallinen posti kohdemaassa jakaa lähetyksen vastaanottajalle. Muilla toimijoilla tarkoitetaan yleensä yksityisiä logistiikkayrityksiä, joilla on oma jakeluverkostonsa, joko paikallinen tai globaali. Näitä ovat esim. UPS, TNT jne. Jako on yksinkertaistus tätä kirjoitusta varten, sillä todellisuudessa monet logistiikan tarjoajat ovat postijärjestelmän ja yksityisen kuljetuksen sekoituksia.

Postijärjestelmä

Globaali postijärjestelmä toimii niin, että lähetyksen vastaanottaa lähetysmaan posti ja jakelun hoitaa kohdemaan posti. Postijärjestelmän luotettavuus lähetysten perillemenon kannalta voi olla joko hyvä tai huono ja se riippuu täysin kohdemaan postin luotettavuudesta. Luotettavasta maasta luotettavan postin lähettämänä lähetetty postilähetys ei välttämättä silti saavuta asiakasta, jos kohdemaan posti ei toimi luotettavasti. Postijärjestelmä tarjoaa globaalisti standardoituja lähetystapoja, jotka ovat nimetty eri tavoilla, mutta tarkoittavat samaa asiaa, mm.: kirje, kirjattu kirje, maksikirje, postipaketti jne.

Postijärjestelmän edut

+ Postilähetykset kulkevat suurissa runkolinjoissa ja jaetaan suurina määrinä, jolloin etuna on yleensä edullinen hinta. Hinta vaihtelee lähetysvolyymin mukaan, mutta ei niin paljon kuin postijärjestelmän ulkopuolella kulkevilla muiden toimijoiden lähetyksillä.

+ Postijärjestelmän saavutettavuus on globaali, joten paketit saadaan läpi minne tahansa.

+ Postijärjestelmän etuna on mahdollisuus järjestää globaalit asiakaspalautukset edullisesti yhden sopimusnumeron taakse, jolloin palauttaminen on helppoa asiakkaille, mutta palautusjärjestelmä toimii vain alle 2 kg painoisille lähetyksille, ainakin toistaiseksi.

Postijärjestelmän heikkoudet

– Postijärjestelmän heikkoutena on nopeus ja luotettavuus. Lähimaihin lähetykset voivat mennä jopa parissa päivässä, mutta toiselle puolelle palloa matka voi kestää kaksikin viikkoa.

– Postijärjestelmän luotettavuus on riippuvainen kohdemaan postilaitoksen luotettavuudesta, koska jakelun vastaanottajalle suorittaa paikallinen posti.

Muut toimijat

Postijärjestelmän ulkopuolisia logistiikkaverkostoja on useita. On paikallisia toimijoita ja glogaaleja toimijoita. Lisäksi on pikapakettipalveluja ja hitaampia, kustannustehokkaampia palveluja. Paikalliset toimijat saattavat toimia vain muutaman maan alueella, kuten Baltian maissa tai Pohjoismaissa.

Tässä kirjoituksessa yksinkertaistamisen vuoksi ”muihin toimijoihin” luokitellaan myös postilaitosten tarjoamat pikapakettipalvelut. Kyseiset lähetykset kulkevat usein osittain postiverkostossa, kun taas täysin yksityiset pikapakettipalvelut käyttävät omaa logistiikkaverkostoaan.

Esimerkkejä ns. muista järjestelmistä: UPS, DHL, TNT, FedEx, DPD jne.

Muiden toimijoiden edut

+ Muut järjestelmät ovat yleensä luotettavia ja nopeita. Useat toimijat tarjoavat seurantakoodit toimituksille, mutta eivät kaikki.

Muiden toimijoiden heikkoudet

– Heikkouksia ovat hinta ja saavutettavuus. Hinta lähetyksille on pääsääntöisesti korkeampi kuin postijärjestelmän kautta. Hintaero korostuu etenkin painavammissa lähetyksissä, koska kauemmas kulkevat lähetykset kuljetetaan lentorahtina. Useimmilla saatavilla on myös lähimaihin tarkoitettu edullisempi maantiekuljetuksilla toimiva lähetysmahdollisuus. Hintaan vaikuttaa voimakkaasti lähetysvolyymin suuruus.

– Saavutettavuus on yleisesti huonompi kuin postilähetyksillä. Globaalit suuret toimijat vievät lähetykset perille minne tahansa, mutta paikalliset toimijat kuljettavat lähetyksiä vain pienemmällä, jopa vain muutaman maan, alueella.

Muita huomioita kansainvälisestä logistiikasta

Kansainvälisen logistiikan kannalta Suomi ei ole paras mahdollinen paikka toimia, koska Suomesta lähtevät lähetykset tulee kuljettaa joko lentorahtina tai laivalla Itämeren yli. Se aiheuttaa lähetysten viivästymistä vähintään yhdellä päivällä ja / tai lisäkustannuksia. Edullisempi paikka logistiikan kannalta on esim. Viro, josta on maayhteys Keski-Eurooppaan.

Verkkokaupan pienlähetyksissä tullimuodollisuutena riittää yleensä CN22 tai CN23 -lomakkeiden tiedot, jotka on helppo täyttää joko käsin tai automatisoidusti kauppatapahtuman tietojen perusteella.  Lisäksi mukaan tarvitaan kauppakirja, esim. verkkokaupan kuitti.

Miten verkkokaupan kannattaa toteuttaa kansainvälinen logistiikka

Toteutustapa vaihtelee verkkokaupasta toiseen. Kuluttajatavaroita myyvän pienen ja keskisuuren verkkokaupan kansainvälinen logistiikka voidaan järjestää esimerkiksi näin:

 • Tarjotaan asiakkaille kaksi vaihtoehtoa: hitaampi postipaketti tai pikatoimitus.
 • Hitaampi postipaketti ostetaan postijärjestelmän kautta ja käytetään kansainvälisiä maksikirjeitä ja kansainvälisiä postipaketteja. Lähetykset hinnoitellaan: EU/USA/muu maailma (selkeimmät hintaerot juuri näiden välillä).
 • Pikatoimitus ostetaan postiyhtiöltä tai pikapakettiyhtiöltä.  Lähetykset hinnoitellaan kalliimmiksi kuin postilähetykset, riippuen millaisen hinnan omalla lähetysvolyymilla saa.

Toinen vaihtoehto on jättää logistiikka ulkopuolisen yhtiön hoidettavaksi, varastoimalla ne esimerkiksi Nettivarastolle. Nettivarasto hoitaa kansainvälisen logistiikan maahan kuin maahan omia logistiikkasopimuksiaan käyttäen, joita asiakkaat pääsevät hyödyntämään.

Avainsanat: ,

Miksi ulkoistaa varastointi

Verkkokaupan varaston ulkoistaminen on kannattavaa, ja sen avulla kauppa pystyy tehostamaan toimintaansa ja lisäämään myyntiään. Tämä perustuu siihen, että logistiikkaan ja varastointiin keskittynyt yritys pystyy pääsääntöisesti tuottamaan lähetyspalvelut tehokkaammin kuin siihen erikoistumaton yritys, esimerkiksi verkkokauppa. Ulkoistamisen hyödyt johtuvat mm. seuraavista seikoista:

 1. Resurssien uudelleen suuntaaminen myyntiin, markkinointiin ja verkkokaupan kehitystyöhön
 2. Verkkokaupan asiakaskokemuksen parannus, nopeiden ja luotettavien toimitusten johdosta.

Suomessa verkkokaupan varastoinnin ja logistiikan ulkoistaminen on kasvamassa, kun se esimerkiksi muissa Pohjoismaissa ja Britanniassa on huomattavasti yleisempää. Suomalaiset verkkokaupat kansainvälistyvät hitaammin kuin muut (IT-viikko 27.2.2014) ja mahdollisena osasyynä voi olla resurssien hajauttaminen sekä fyysisten tavaroiden käsittelyyn että verkkokaupan hallinnointiin. Jos resurssit voitaisiin suunnata tarkemmin itse ydinliiketoiminnan kehittämiseen, pystyttäisiin etenemään nopeammin muille markkinoille.


 

Ulkoistamisen muita etuja

Skaalaedut

Logistiikkasopimusten hinnat laskevat mitä enemmän niitä käytetään. Yksittäinen verkkokauppa pääsee hyödyntämään edullisempia logistiikkasopimuksia, jos varasto on ulkoistetun toimijan käsissä, joilla on suuremmat volyymit.

 

Tavaravirtojen hallinta

Tavaravirtojen hallinnasta tulee läpinäkyvämpää, kun käytössä on niiden hallintaan erikoistunut yhtiö ja heidän järjestelmänsä. Saapuvan tavaran virrat, varastoraportit, automaattiset ilmoitukset ja hälytykset jne. auttavat optimoimaan tavaravirtoja ja säilyttämään mahdollisimman alhaisen varastotason.

 

Kansainvälinen kauppa

Kansainvälisen logistiikan järjestäminen on vaikeampaa kuin paikallisen. Ulkoinen toimija hoitaa tarvittavat sopimukset ja tullaukset verkkokaupan puolesta.

 

Kapasiteetin vaihtelut

Myynnin vaihtelu kausittain aiheuttaa toisina kausina ylitöitä ja toisina kausina hukkakapasiteettia. Nämä aiheuttavat sekä lisäkuluja että resurssien hukkakäyttöä. Lisäongelmana on myös henkilöstöhallinnon ongelmat, kuten loma-ajat, sairastumiset jne. Ulkoistamisessa kulut aiheutuvat vain tehdyistä suoritteista.


 

Tulemme myöhemmissä kirjoituksissa analysoimaan tarkemmin varastotyön ja logistiikan järjestämisen kuluja omalla henkilökunnalla tuottamiseen ja vertaamaan niitä Nettivaraston kuluihin. Lisäksi tulemme käsittelemään laajalti logistiikan järjestämisestä verkkokaupan näkökulmasta.
 

Avainsanat: , ,

Jäikö jokin askarruttamaan?

Kysy rohkeasti, kerromme mielellämme lisää!

Pyrimme vastaamaan kaikkiin kysymyksiin 24 tunnin kuluessa!

Tämä sivusto käyttää evästeitä palvelujemme tuottamista varten. Käyttämällä sivustoamme, sinun oletetaan lukeneen ja ymmärtäneen Tietosuojakäytäntömme, jossa kerrotaan mm. evästeiden käytöstä ja miten näiden käyttö voidaan estää.