Lähetä verkkokaupan kansainvälisiä lähetyksiä helposti ja edullisesti

Verkkokauppiasta kiinnostavat suuremmat markkinat ja mahdollisuudet löytyvät Suomen rajojen ulkopuolelta. Kansainvälisten lähetysten lähettämisessä on verkkokauppiaan kannalta kuitenkin ongelmia mm.:

 • Lähetykset ovat hintavia
 • Lähetykset ovat hitaita
 • Tulliasioiden hoitaminen EU:n ulkopuolelle lähtevissä lähetyksissä vaatii perehtymistä ja lähetykset voivat olla työläitä.

Ratkaisut ongelmiin

Kansainvälisiin lähetyksiin on olemassa edullisia vaihtoehtoja kuten kansainväliset maksikirjeet, joita tarjoavat monet postiyritykset. Edulliset hinnat vaativat kuitenkin suurehkoja volyymeja, joten volyymien voimakas kasvattaminen alentaa hintoja.

Kansainväliset maksikirjeet, jotka ovat edullisimpia lähetysmuotoja, ovat suhteellisen nopeita Euroopassa, toimitus 3 – 5 päivää, mutta Euroopan ulkopuolelle lähetettäessä niiden toimitusnopeus alenee. Toimitusaika voi venyä jopa 2 – 4 viikkoon. Toimitusnopeutta saa kasvatettua huomattavasti  käyttämällä kansainvälisten kuriiriyhtiöiden lentorahtikuljetuksia, tosin nekin ovat hintavia, jolloin lähetykset kannattaa keskittää yhdelle toimijalle volyymialennusten saamiseksi.

EU:n alueelle lähettäessä tulliasioista ei tarvitse huolehtia, mutta jo toimitukset esim. Norjaan vaativat asianmukaiset tullidokumentit. Lähetysten mukaan tarvittavat tullidokumentit ovat vakiomuotoisia, joista Nettivarasto on kirjoittanut aiemman artikkelin.

Nettivaraston kansainväliset lähetyspalvelut

Nettivarasto tarjoaa kattavat palvelut verkkokaupan kansainvälisiin lähetyksiin. Olemme neuvotelleet parhaat mahdolliset rahtisopimukset kaikkialle maailmaan ja pystymme lähettämään kansainväliset lähetykset kustannustehokkaasti ja vaivattomasti. Pystymme tarjoamaan mm.:

 • Pienten ja kevyiden lähetysten kustannustehokkaan lähettämisen globaalisti.
 • Globaalit ovelle toimitettavat kuriiritoimitukset hintaan, joihin vain kaikkein suurimmat verkkokaupat pystyvät.
 • Suuremmat paketit muutamassa päivässä Eurooppaan, edullisesti.
 • Täysautomatisoidut tullidokumentoinnit lähetyskäsittelyssä.

Kysy lisää kansainvälisistä lähetyksistä alla olevaa yhteystietolomaketta käyttäen!

Avainsanat: ,

Verkkokauppiaan ohje: Tullialueen ulkopuolelle lähettäminen

Suomalaisia verkkokauppoja moititaan usein vähäisestä halukkuudesta kansainvälistymiseen. Tähän on olemassa monia varsin luonnollisia syitä mm.: kielimuuri, kansainvälisen logistiikan kustannukset ja kansainvälisen logistiikan muodollisuudet esim. tulliasiat.

Me Nettivarastolla olemme pyrkineet tekemään verkkokaupan kansainvälistymisestä mahdollisimman helppoa vähintäänkin logistiikan osalta. Olemme neuvotelleet kauppiaillemme parhaat mahdolliset toimitustavat eri puolille maailmaa ja olemme automatisoineet tullimuodollisuudet kauppiaiden puolesta. Tässä kirjoituksessa kerromme millaisia tullaamiseen liittyviä asioita verkkokauppiaiden tulee ottaa huomioon lähettäessään tilauksia tullialueen ulkopuolelle postilähetyksinä.

Ja vielä huomio: me Nettivarastolla tiedämme paljon tulliasioista, mutta emme väitä olevamme aiheen määrääviä asiantuntijoita. Suosittelemme varmistamaan tässä kirjoituksessa esitetyt tiedot ennen kuin päätät lähettää lähetyksiä tullialueen ulkopuolelle. Lisäksi, tässä kirjoituksessa ei käsitellä vaarallisten tai muuten luvanvaraisten tuotteiden lähettämistä maasta toiseen. Näille on omat muodollisuutensa.

Tullialue

Aluksi on hyvä määrittää mitä tarkoitetaan ”tullialueella”. Tullialueen sisäpuoli EU:n sisältä lähteville lähetyksille on EU. EU:n rajojen sisällä tapahtuvat lähetykset eivät vaadi tullimuodollisuuksia, jos ne on jo kerran tullattu EU:n sisälle. Jo kuitenkin esim. Norjaan tai Sveitsiin lähtevät lähetykset ovat tullialueen ulkopuolisia lähetyksiä ja vaativat tullauksen.

 

Tullauksessa käytetyt dokumentit postiliikenteessä

Lähetyksiä lähetettäessä eniten käytetyt eri dokumentit ovat:

 • CN22
 • CN23
 • Proforma-lasku tai kauppakuitti
 • Lähtötullausdokumentit

 

CN22 sisältö (suppea kansainvälisen postin tullilomake edullisiin lähetyksiin)

CN22

 • Sisällön tuotekuvaus (mieluiten tullikoodeja käyttäen)
 • Arvo / tuoterivi
 • Määrä
 • Lähetyksen kokonaisarvo
 • Paino

CN22 tiedot voivat joskus olla osana itse pakettikorttia, jolloin erillistä CN22 lomaketta / tarraa ei tarvita. Yksi CN22 lomake tarvitaan koko lähetykseen.

Kuvassa Posti Oyj:n CN22-lomake.

 

 

 

 

CN23 (laajempi kansainvälisen postin tullilomake kalliimpiin lähetyksiin)

CN23

Kaikki CN22 tiedot ja lisäksi:

 • Lähettäjän ja vastaanottajan tiedot
 • Tuotteiden alkuperämaa

CN23 lomakkeita vaaditaan eri maihin eri määriä. Turvallisinta on liittää mukaan aina 3 kpl CN23 lomakkeita lähetyksen kylkeen sijoitettuun muovitaskuun.

Kuvassa Posti Oyj:n CN23-lomake.

 

 

Proforma-lasku tai kauppakuitti (käytetään sekä posti- että muissa lähetyksissä)

 • Lähettäjän, myyjä ja vastaanottajan tiedot
 • Kauppasumma per tuoterivi
 • Kokonaissumma

Myös verkkokaupan oma kuitti käy.

Laskuja / kuitteja vaaditaan eri maihin eri määriä. Turvallisinta on liittää mukaan aina 3 kpl laskuja / kuitteja lähetyksen kylkeen sijoitettuun muovitaskuun.

 

Lähtötullausdokumentit

Nämä ovat dokumentteja, jotka tekee yleensä logistiikkayhtiö, jonka kautta lähetys lähetetään. Lähtötullaus on tehtävä yli 1000 euron lähetyksille jo ennen kuin tavara voidaan lähettää maasta. Lähtötullaus vaatii liitteeksi aina proforma-laskun tai kauppakuitin. Lähtötullaus on joko ilmainen tai maksullinen palvelu, jonka laskuttaa logistiikkayhtiö.

 

Tullaamiseen vaikuttavat lähetysten ominaisuudet

Erilaiset lähetykset vaativat erilaista tullaamista. Tähän vaikuttavia asioita ovat lähetyksen hinta ja toimitustapa. Eri hintaiset lähetykset vaativat erilaisia tullidokumentteja, kuten myös eri toimitustavat. Kansainväliset postilähetykset vaativat pääsääntöisesti hieman vähemmän tullikäytäntöjä kuin muilla toimitustavoilla lähetetyt lähetykset. Ja taas mitä kalliimpi lähetys, sen enemmän dokumentteja ja työtä sen lähettäminen vaatii. Tässä seuraavaksi dokumenttivaatimuksia eri toimitustapatyyppien mukaan:

Kansainvälinen kirje

Arvo < X euroa (vaihtelee maakohtaisesti): voi laittaa ”lahjana”, josta ei mene tullia, mutta CN22 on silti oltava
Arvo < 300 e: CN22
Arvo > 300 e: CN23 (3 kpl)
Arvo > 1000 e: lähtötullaus

Kansainvälinen postipaketti

Arvo < X euroa (vaihtelee maakohtaisesti): voi laittaa ”lahjana”, josta ei mene tullia, mutta CN23 on silti oltava
Arvo > 0 e: CN23 (3 kpl) ja proforma-lasku / kauppakuitti (3 kpl)
Arvo > 1000 e: lähtötullaus

Muu toimitustapa

Arvo < X euroa (vaihtelee maakohtaisesti): voi laittaa ”lahjana”, josta ei mene tullia
Arvo > 0 e: lähtötullaus

Pääsääntöisesti postilähetyksinä lähetettävät lähetykset ovat ”kevyempiä” lähettää tullialueen  ulkopuolelle, jos niiden arvo on alle 1000 e. Tullaustoimenpiteet ja niiden kustannukset alle 1000 e arvoisten lähetysten osalta muuten kuin postilähetyksinä lähetettynä vaihtelevat suuresti. Toimenpiteet eivät välttämättä aiheuta lisämaksua tai ne voivat maksaa esim. 15 euroa tai huomattavasti enemmänkin, jos kyse on suuremmasta toimituserästä.

Eri logistiikkayhtiöille on omia ohjeita tullitoimenpiteisiin. Postilla on erityisen hyvä tieto eri maista, johon linkki tässä.

 

Tullattavien lähetysten lähettäminen Nettivarastolta

Nettivarasto haluaa helpottaa verkkokauppiaan työtä tullialueen ulkopuolelle lähetettäessä. Kun Nettivaraston kautta lähetetään tullialueen ulkopuolelle lähtevää lähetystä, kaikki vaadittavat dokumentit liitetään aina lähetykseen mukaan. Verkkokauppiaan ei tarvitse huolehtia siitä mitä dokumentteja eri maihin tai eri arvoisiin lähetyksiin vaaditaan.

Jos lähetyksestä tai Nettivaraston tuotetiedoista löytyy tarvittavat tiedot valmiiksi, ei alle 1000 euron lähetysten lähettäminen vaadi kauppiaalta mitään lisätoimia. Nettivarasto pystyy tuottamaan myös geneerisen proforma-laskun, jolloin erillistä kauppakuittia ei vaadita. Yli 1000 euron lähetykset vaativat toimitustavasta riippuen lisätietoja, jotka Nettivarasto kysyy kauppiaalta.

Tervetuloa käymään kansainvälistä kauppaa Nettivaraston asiakkaana!

Avainsanat: ,

Verkkokaupan kansainvälinen logistiikka

Kansainvälinen logistiikka mielletään vaikeaksi toteuttaa. Tässä kirjoituksessa käsitellään kansainvälistä logistiikkaa verkkokaupan kannalta niin, että siitä saisi mahdollisimman selkeän kuvan helposti ja nopeasti. Tarkastelussa käsitellään pienlähetyslogistiikkaa, ei suuremman rahdin logistiikkaa.

Kansainvälistä logistiikka tarkasteltaessa on ensinnäkin syytä jakaa logistiset mahdollisuudet verkkokauppiaan kannalta kahteen: postijärjestelmä ja muut toimijat. Postijärjestelmä on globaali paikallisten postilaitosten yhteisjärjestelmä, jossa paikallinen posti lähtömaassa ottaa lähetyksen vastaan ja paikallinen posti kohdemaassa jakaa lähetyksen vastaanottajalle. Muilla toimijoilla tarkoitetaan yleensä yksityisiä logistiikkayrityksiä, joilla on oma jakeluverkostonsa, joko paikallinen tai globaali. Näitä ovat esim. UPS, TNT jne. Jako on yksinkertaistus tätä kirjoitusta varten, sillä todellisuudessa monet logistiikan tarjoajat ovat postijärjestelmän ja yksityisen kuljetuksen sekoituksia.

Postijärjestelmä

Globaali postijärjestelmä toimii niin, että lähetyksen vastaanottaa lähetysmaan posti ja jakelun hoitaa kohdemaan posti. Postijärjestelmän luotettavuus lähetysten perillemenon kannalta voi olla joko hyvä tai huono ja se riippuu täysin kohdemaan postin luotettavuudesta. Luotettavasta maasta luotettavan postin lähettämänä lähetetty postilähetys ei välttämättä silti saavuta asiakasta, jos kohdemaan posti ei toimi luotettavasti. Postijärjestelmä tarjoaa globaalisti standardoituja lähetystapoja, jotka ovat nimetty eri tavoilla, mutta tarkoittavat samaa asiaa, mm.: kirje, kirjattu kirje, maksikirje, postipaketti jne.

Postijärjestelmän edut

+ Postilähetykset kulkevat suurissa runkolinjoissa ja jaetaan suurina määrinä, jolloin etuna on yleensä edullinen hinta. Hinta vaihtelee lähetysvolyymin mukaan, mutta ei niin paljon kuin postijärjestelmän ulkopuolella kulkevilla muiden toimijoiden lähetyksillä.

+ Postijärjestelmän saavutettavuus on globaali, joten paketit saadaan läpi minne tahansa.

+ Postijärjestelmän etuna on mahdollisuus järjestää globaalit asiakaspalautukset edullisesti yhden sopimusnumeron taakse, jolloin palauttaminen on helppoa asiakkaille, mutta palautusjärjestelmä toimii vain alle 2 kg painoisille lähetyksille, ainakin toistaiseksi.

Postijärjestelmän heikkoudet

– Postijärjestelmän heikkoutena on nopeus ja luotettavuus. Lähimaihin lähetykset voivat mennä jopa parissa päivässä, mutta toiselle puolelle palloa matka voi kestää kaksikin viikkoa.

– Postijärjestelmän luotettavuus on riippuvainen kohdemaan postilaitoksen luotettavuudesta, koska jakelun vastaanottajalle suorittaa paikallinen posti.

Muut toimijat

Postijärjestelmän ulkopuolisia logistiikkaverkostoja on useita. On paikallisia toimijoita ja glogaaleja toimijoita. Lisäksi on pikapakettipalveluja ja hitaampia, kustannustehokkaampia palveluja. Paikalliset toimijat saattavat toimia vain muutaman maan alueella, kuten Baltian maissa tai Pohjoismaissa.

Tässä kirjoituksessa yksinkertaistamisen vuoksi ”muihin toimijoihin” luokitellaan myös postilaitosten tarjoamat pikapakettipalvelut. Kyseiset lähetykset kulkevat usein osittain postiverkostossa, kun taas täysin yksityiset pikapakettipalvelut käyttävät omaa logistiikkaverkostoaan.

Esimerkkejä ns. muista järjestelmistä: UPS, DHL, TNT, FedEx, DPD jne.

Muiden toimijoiden edut

+ Muut järjestelmät ovat yleensä luotettavia ja nopeita. Useat toimijat tarjoavat seurantakoodit toimituksille, mutta eivät kaikki.

Muiden toimijoiden heikkoudet

– Heikkouksia ovat hinta ja saavutettavuus. Hinta lähetyksille on pääsääntöisesti korkeampi kuin postijärjestelmän kautta. Hintaero korostuu etenkin painavammissa lähetyksissä, koska kauemmas kulkevat lähetykset kuljetetaan lentorahtina. Useimmilla saatavilla on myös lähimaihin tarkoitettu edullisempi maantiekuljetuksilla toimiva lähetysmahdollisuus. Hintaan vaikuttaa voimakkaasti lähetysvolyymin suuruus.

– Saavutettavuus on yleisesti huonompi kuin postilähetyksillä. Globaalit suuret toimijat vievät lähetykset perille minne tahansa, mutta paikalliset toimijat kuljettavat lähetyksiä vain pienemmällä, jopa vain muutaman maan, alueella.

Muita huomioita kansainvälisestä logistiikasta

Kansainvälisen logistiikan kannalta Suomi ei ole paras mahdollinen paikka toimia, koska Suomesta lähtevät lähetykset tulee kuljettaa joko lentorahtina tai laivalla Itämeren yli. Se aiheuttaa lähetysten viivästymistä vähintään yhdellä päivällä ja / tai lisäkustannuksia. Edullisempi paikka logistiikan kannalta on esim. Viro, josta on maayhteys Keski-Eurooppaan.

Verkkokaupan pienlähetyksissä tullimuodollisuutena riittää yleensä CN22 tai CN23 -lomakkeiden tiedot, jotka on helppo täyttää joko käsin tai automatisoidusti kauppatapahtuman tietojen perusteella.  Lisäksi mukaan tarvitaan kauppakirja, esim. verkkokaupan kuitti.

Miten verkkokaupan kannattaa toteuttaa kansainvälinen logistiikka

Toteutustapa vaihtelee verkkokaupasta toiseen. Kuluttajatavaroita myyvän pienen ja keskisuuren verkkokaupan kansainvälinen logistiikka voidaan järjestää esimerkiksi näin:

 • Tarjotaan asiakkaille kaksi vaihtoehtoa: hitaampi postipaketti tai pikatoimitus.
 • Hitaampi postipaketti ostetaan postijärjestelmän kautta ja käytetään kansainvälisiä maksikirjeitä ja kansainvälisiä postipaketteja. Lähetykset hinnoitellaan: EU/USA/muu maailma (selkeimmät hintaerot juuri näiden välillä).
 • Pikatoimitus ostetaan postiyhtiöltä tai pikapakettiyhtiöltä.  Lähetykset hinnoitellaan kalliimmiksi kuin postilähetykset, riippuen millaisen hinnan omalla lähetysvolyymilla saa.

Toinen vaihtoehto on jättää logistiikka ulkopuolisen yhtiön hoidettavaksi, varastoimalla ne esimerkiksi Nettivarastolle. Nettivarasto hoitaa kansainvälisen logistiikan maahan kuin maahan omia logistiikkasopimuksiaan käyttäen, joita asiakkaat pääsevät hyödyntämään.

Avainsanat: ,

Jäikö jokin askarruttamaan?

Kysy rohkeasti, kerromme mielellämme lisää!

Pyrimme vastaamaan kaikkiin kysymyksiin 24 tunnin kuluessa!

Tämä sivusto käyttää evästeitä palvelujemme tuottamista varten. Käyttämällä sivustoamme, sinun oletetaan lukeneen ja ymmärtäneen Tietosuojakäytäntömme, jossa kerrotaan mm. evästeiden käytöstä ja miten näiden käyttö voidaan estää.