Suorat ja välitettävät integraatiot

Integraatio verkkokaupan ja Nettivaraston välillä mahdollistaa hyvin automatisoidun tilausten käsittelyn. Ulkoistettua varastointia voi ylläpitää myös ilman integraatiota, mutta integraatio mahdollistaa viiveettömän ja virheettömän toiminnan, sekä mahdollistaa kaikkien Nettivaraston edullisten logistiikkasopimusten käytön. Halutessaan, voi verkkokauppias hyödyntää Nettivaraston palveluja myös Nettivaraston tarjoaman web-käyttöliittymän avulla. Tässä kirjoituksessa kerrotaan Nettivaraston erilaisista integraatiovaihtoehdoista pääpiirteittäin. Tulevissa kirjoituksissa paneudutaan tarkemmin integraation tekemiseen ja sen yksityiskohtiin.

 

Hyvän integraation ominaisuudet

Hyvä integraatio Nettivaraston kanssa sisältää riittävästi tiedonsiirtoa ja on luotettava. Tässä hyvän integraation ominaisuudet, eli mitä tietoa, mistä ja mihin siirretään:

Tuotetiedot: verkkokauppa -> Nettivarasto
Tuotesaldot: Nettivarasto -> verkkokauppa
Tilaustiedot: verkkokauppa -> Nettivarasto
Tilaus-status päivitys: Nettivarasto -> verkkokauppa (esim. tilaus käsitelty)
Seurantakoodi: Nettivarasto -> verkkokauppa

Yllä luetellut ominaisuudet mahdollistavat hyvin pitkälle automatisoidun verkkokaupan toiminnan, jolloin verkkokauppias pystyy keskittymään muihin kuin tavaratoimituksen asioihin.

Integraatiot voivat olla joko ns. suoria integraatioita tai välitettäviä integraatioita. Suora integraatio tarkoittaa sitä, että verkkokaupan ja Nettivaraston välinen tiedonsiirto kulkee järjestelmien välillä suoraan, ilman välittäjiä. Välitettävissä integraatioissa verkkokaupan ja Nettivaraston välillä toimii kolmas osapuoli, joka noutaa ja vie tietoa eteenpäin verkkokaupan ja Nettivaraston välillä.

Suora integraatio

Suoralla integraatiolla tarkoitetaan siis integraatiota, jossa verkkokaupan ja Nettivaraston välinen tiedonsiirto kulkee järjestelmien välillä suoraan, ilman välittäjiä. Suoran integraation ominaisuuksia ovat:

 • Mahdollistavat enemmän räätälöintiä, eli voidaan valita mitä tietoa välitetään ja miten.
 • Nettivarastolla on useita suoria integraatioita valittavissa, jotka kauppias voi asentaa itse maksutta.
 • Suoran integraation voi tehdä itse maksutta käyttäen Nettivaraston rajapintakuvausta. Nettivarasto ei veloita rajapinnan käytöstä.
 • Nettivarasto avustaa mielellään uusien suorien integraatioiden teossa.

Nettivarastolla on valmiita suoria integraatioita mm. seuraaviin verkkokauppa-alustoihin: MyCashflow, Vilkas, Shopify, WooCommerce, MarketPress, Magento ja OsCommerce. Osa näistä on ns. ”klikkaa ja valmis” -integraatioita ja osa vaatii asennusta.

Välitettävä integraatio

Välitettävissä integraatioissa verkkokaupan ja Nettivaraston välillä toimii kolmas osapuoli, joka noutaa ja välittää tietoa eteenpäin verkkokaupan ja Nettivaraston välillä. Nettivarastolla on sopimus Flashnoden kanssa, joka toimii tiedonvälittäjänä Nettivaraston ja verkkokaupan välillä. Välitettävän integraation ominaisuuksia ovat:

 • Tärkeimmät integraation ominaisuudet on jo tehty valmiiksi, mutta välttämättä kaikkea suoran integraation mahdollistamaa toiminnallisuutta ei voi, ainakaan välittömästi, saada käyttöön.
 • Integraatiot ovat tehty jo valmiiksi, jolloin verkkokauppiaan ei itse tarvitse kuin tilata integraatio kolmannelta osapuolelta.
 • Kolmas osapuoli huolehtii ja vastaa integraation toimivuudesta.
 • Kolmas osapuoli veloittaa verkkokauppiasta integraation välittämisestä esim. kuukausimaksulla.

Nettivarastolla on sopimus Flashnode-integraatiovälittäjän kanssa. Flashnode tukee tällä hetkellä mm. seuraavia verkkokauppa-alustoja: Vilkas, ProsperCart, MyCashflow, Magento, Clover Shop, Zencart, OsCommerce, PrestaShop, ViidakkoStore, WooCommerce ja Solu.

Tutustu lisää Nettivaraston Flashnode-integraatioon.

Suora vai välitettävä integraatio

Suoran tai välitettevän integraation valinta riippuu suurimmin osin verkkokauppiaan tarpeista. Jos saatavilla on jo suora integraatio, on sen käyttöönotto nopeaa ja edullista. Nettivarasto ei koskaan veloita integraatioiden käyttöönotosta. Jos suoraa integraatiota ei ole valmiina, on sellainen mahdollista toteuttaa usein pienelläkin vaivalla, riippuen ominaisuuksista, jota integraatiolta vaaditaan.

Välitettävä integraatio on yleensä nopeasti käyttöönotettavissa, mutta ei välttämättä tue kaikkia tarvittavia ominaisuuksia. Jokainen välitettävä integraatio on kuitenkin erilainen, joten suosittelemme tiedustelemaan eri integraatioita joko suoraan Flashnodelta tai Nettivaraston asiakaspalvelusta.

Avainsanat: , ,

Verkkokaupan perustaminen

Kenelle Nettivarasto sopii

Verkkokaupan perustamista on käsitelty useissa kirjoituksissa ja oppaissa. Tässä kirjoituksessa kerrotaan miten verkkokaupan perustamisessa otetaan huomioon logistiikkaketju, niin hankinta kuin logistiikka loppuasiakkaallekin. Kirjoitus käsittelee fyysisten tuotteiden kauppaa ja varastointiratkaisuja käytetään ulkoistettua varastointia. Tavoite on antaa verkkokaupan vasta-alkajalle käsitys siitä mitä eri asioita verkkokaupan perustamisessa tulee huomioida. Tässä kirjoituksessa vastataan mm. kysymyksiin:

 • Mitä eri osia verkkokaupan perustamiseen tarvitaan (kauppa-alusta, ulkoasu, varastointi jne.)?
 • Miten hoidan tavarahankinnan ja logistiikan?

1. Myytävät tuotteet

Verkkokaupan suunnittelun voi aloittaa tuotteista ja niiden valinnasta. Verkkokaupassa myytävillä tuotteilla tulee olla jokin kilpailuetu verrattuna markkinoiden nykytarjontaan. Etuja voivat olla mm.:

 • Tuotteita ei ole tarjolla aiemmin, eli tuotteesi tai tuotealueesi ovat uusia.
 • Pystyt tarjoamaan tuotteita edullisemmalla hinnalla kuin nykyiset kilpailijat.
 • Pystyt tarjoamaan tuotteita nopeammin toimitettuina.
 • Pystyt tarjoamaan tuotteita paremmin kohdistettuina, eli tarjoat juuri oikeita tuotteita juuri oikeille asiakkaille.
 • Pystyt tarjoamaan tuotteet paremmalla asiakaspalvelulla.

Jne.

2. Hankinta

Todennäköisesti tuotealueen valinnan yhteydessä sinulla jo on tiedossa hankintakanava. Tuotteita voi yleisesti hankkia joko suoraan valmistajalta, tukkurilta tai muulta jälleenmyyjältä. Mitä isommalta taholta ostat, sitä todennäköisemmin edellytetään jakelusopimusta. Valmistajat tekevät jälleenmyyjien kanssa usein maahantuontisopimuksia, jotka voivat kattaa joko maanosia tai yksittäisiä maita. Valmistaja voi olla tehnyt jakelusopimuksen esimerkiksi kaikista Euroopan toimituksista, jolloin Euroopassa hankinnat on tehtävä Euroopan jakelijalta.

Jos olet löytänyt uuden tuotealueen tai uuden tuotemerkin, ei kyseisillä tuotteilla välttämättä ole vielä voimassa jakelusopimusta sinun markkina-alueellesi. Tällöin voit olla yhteydessä valmistajaan ja yrittää sopia maahantuontisopimusta tai jälleenmyyntisopimusta. Jos haluat ostaa tuotteita suoraan valmistajalta, tulee ostomäärien olla yleensä suuria. Tukkuliikkeiltä tai pienemmiltä toimijoilta ostettaessa voi ostaa pienempiä eriä. Hankintoja kysellessä neuvotellaan myyjien kanssa yleisesti esimerkiksi vuosittaisesta kokonaisostomäärästä, joka vaikuttaa suoraan ostohintaan, jonka tuotteista joudut maksamaan.

Kun haluat pyytää valmistajilta tarjousta, kannattaa valmistautua esittämään arvioita myyntimääristä. Liioittelu ei ole pahitteeksi. Jos lähetät valmistajalle sähköpostia ja et saa vastausta, ei kannata lannistua. Yritä uudelleen, tai soita. Yksi puhelinsoitto, jossa ilmaiset halusi ostaa valmistajan tuotteita, johtaa yleensä paljon parempiin tuloksiin kuin 10 sähköpostia.

Jos toimit itse EU:n alueella ja hankit tuotteita EU:n alueelta, ei tullimaksuja joudu maksamaan. Jos hankit tuotteita EU:n tullialueen ulkopuolelta, joudut maahantuodessa maksamaan sekä tullimaksun että tuotteiden arvonlisäveron välittömästi tavaroiden tullessa maahan.

3. Kohdeasiakkaiden sijainti

Kun olet ratkaissut mitä tuotteita haluat myydä ja mistä ne hankit, on aika keskittyä ostavaan asiakkaaseen tarkemmin. Mihin kohdemarkkinoille haluat tuotteitasi myydä? Tämä asia vaikuttaa sekä tuotevarastosi sijaintiin että verkkokauppa-alustaan, joka kannattaa valita.

Tuotevarasto kannattaa sijoittaa mahdollisimman lähelle loppuasiakasta. Suurilla volyymeilla on mahdollista pitää myös useaa varastoa, esim. toista Euroopassa ja toista USA:ssa, mutta yhdelläkin varastolla pärjää jo pitkälle. Kannattaa sijoittaa varasto paikkaan, josta on sekä edulliset että nopeat logistiikkayhteydet loppuasiakkaaseen.

Kohdeasiakkaiden maantieteellinen sijainti vaikuttaa myös niihin maksutapoihin, joita sinun on tarjottava kaupassasi. Maksutavat taas vaikuttavat valittavaan verkkokauppa-alustaan. Jos käytät ns. valmisalustoja (selainpohjaisia), olet sidottu valmisalustojen tarjoamiin maksutapoihin. Esim. Suomeen kohdistuvassa myynnissä kansainvälisen alustan PayPal -maksutapa ei riitä.

4. Verkkokaupan teko

Verkkokauppa-alustan jälkeen voit alkaa rakentamaan itse verkkokauppaa. Tarvitaan mm. verkkokaupan ulkoasu, maksupalvelut (sopimukset tulee tehdä), tuotetekstit, toimitusehdot, markkinointikanavat, eri kaupan asetukset jne. Useisiin verkkokauppa-alustoihin on nykyään tarjolla valmiita tai puolivalmiita ulkoasuja, mutta oman näköisen saat luonnollisesti tekemällä ulkoasun kokonaan itse, tai teettämällä sellaisen. Ulkoasujen suunnittelun ja asennuksen työmäärä vaihtelee suuresti eri alustojen välillä.

Ulkoasun ja kaupan asetusten jälkeen eniten aikaa vietä osuus verkkokaupan luomisessa on tuotteiden ja tuotekuvausten luonti. Mitä enemmän aikaa ja vaivaa näet tuotteiden luomiseen, sen houkuttelevampia ne ovat ostajille. Tarkat tuotetekstit ja useat laadukkaat tuotekuvat tuotteen eri kulmista ovat erittäin tärkeitä. Jos tuotteesta ei löydy riittävästi tietoa, nykyostajat vaihtavat nopeasti kauppaa, eivätkä vaivaudu edes huomauttamaan asiasta kauppiaalle.

Tässä vaiheessa suunnitellaan myös toimitustavat ja toimitustapojen hinnoittelu. Alhaiset toimituskulut vähentävät tilaamisen kynnystä, mutta voivat tehdä hyvin edullisten tuotteiden myynnistä kannattamatonta. Kannattaa suunnitella toimitustapojen tarjonta niin, että ne toisaalta eivät estä pieniä tilauksia, mutta houkuttelevat suurempiin tilauksiin. Jos olet nettivarastoinut tuotteesi, on sinun mahdollista käyttää keskitettyjä logistiikkasopimuksia ja tarjota täten edullisempia ja monipuolisempia logistiikkavaihtoehtoja loppuasiakkaillesi.

Verkkokaupan markkinointikanavat vaativat yleisesti jo verkkokaupan luomisvaiheessa tiettyjä toimia. Tarvitaan mm. kävijäseurannan asennusta ja erilaisten jälkimarkkinointikanavien asennuksia. Eri verkkokauppa-alustat mahdollistavat erilaisia markkinoinnin muotoja.

5. Tuotevaraston hankinta ja sijoittaminen

Jo ennen verkkokaupan valmistumista, kannattaa tuotehankinnat olla tehtynä tai meneillään, jotta verkkokaupan avaaminen ei viivästy tuotehankintojen vuoksi. Esimerkiksi tuotevaraston nettivarastointi on yksikertainen ja nykyaikainen tapa hoitaa verkkokaupan toimintaa. Varastoinnin ulkoistamisen eduista on myös aiempi kirjoitus. Jos olet valinnut verkkokaupan, jossa on integraatio Nettivaraston kanssa, on toiminnan aloittaminen helppoa. Tilaat varastoitavat tuotteet toimittajalta suoraan Nettivarastolle, niin me vastaanotamme tavarasi ja näet ne vastaanoton jälkeen kauppasi tuotesaldoilla. Tuotelähetykset loppuasiakkaille lähtevät sen jälkeen suoraan Nettivarastolta, sinun kannaltasi helposti, nopeasti ja automaattisesti.

Nettivarastolla on tarjota sinulle myös edullisia saapuvan logistiikan ratkaisuja ja sopimuksia, jolloin pystyt hyödyntämään myös Nettivaraston edullisia saapuvan logistiikan kanavia.

6. Verkkokaupan avaaminen

Kun kaikki on valmista ja toiminnassa, on aika avata verkkokauppa. Voit avata kaupan viikoksi tai pariksi hiljaisena ja ottaa vastaan joitakin tilauksia, niin saat varmistettua kaupan toimivuuden. Kun olet varma kaiken toimivuudesta, kannattaa avajaisiin panostaa. Tällöin kannattaa hyödyntää mahdollisuuksien mukaan laajaa markkinointia. Myös esim. avajaistarjoukset tai normaalia paremmat tarjoukset markkinointikumppaneille (kumppaniverkostot) kasvattavat näkyvyyttä. Verkkokaupan markkinoinnista on kirjoitettu paljon ja suosittelemme tutustumaan jo olemassa olevaan laajaan tarjotaan. Jos olet ulkoistanut varastointisi, sinulla onkin nyt enemmän aikaa käytettävissä markkinointiin ja myyntiin.

Nautinnollisia hetkiä verkkokauppiaana!

Avainsanat: , ,

Verkkokauppavaraston ulkoistaminen Vilkas-verkkokaupalla – case Astiakauppa.fi

Varaston ulkoistaminen on helppoa. Tässä kirjoituksessa kerrotaan vaiheittain miten varastoinnin ulkoistaminen tehtiin Astiakauppa.fi -verkkokaupan osalta. Kyseinen kauppa käyttää Vilkas-verkkokauppaa.

Varaston ulkoistaminen lähti liikkeelle verkkokaupan omasta hallintaliittymästä, eli Vilkkaan verkkokauppa-alustan puolelta. Sieltä säädettin asetukset kuntoon ja varmistettiin muutamia asioita. Tässä vaiheittain toimet:

 1. Kaikilla tuotteilla pitää olla omat tuotenumerot. Varmistettiin, että tuotenumerot ovat kohdallaan ja että ne kaikki ovat uniikkeja, eli ei samoja numeroita eri tuotteilla.
 2. Taustahallinnasta etsittiin Nettivaraston asetussivu. Sinne pitää syöttää Nettivaraston kauppiasavaimet.

Vilkas Nettivarasto asetukset

 

Avaimet käytiin luomassa Nettivaraston web-taustahallinnasta, jonka jälkeen hommaa jatkettiin Vilkas-kaupan puolella:

 1. Nettivaraston tunnukset syötettiin lisäosan asetuksiin.
 2. Valittiin missä toimitustavoissa käytetään Nettivaraston varastoa.
 3. Klikattiin ”päivitä tai luo kaikki tuotteet Nettivarastolle”, jonka jälkeen koko verkkokaupan tuotelista siirretään Nettivarastolle rajapinnan kautta.

Vilkas Nettivarasto asetukset 2

 

Asennus tuli valmiiksi ja nyt valituilla toimitustavoilla saapuvat tilaukset siirtyvät Nettivarastolle toimitettavaksi. Itse tavarat sai lähettää, kun ilmoitti Nettivarastolla milloin ja mitä tavaraa on tulossa. Samalla pyydettiin Nettivarastolta vielä sopimus Nettivaraston kanssa, jotta saatiin käyttöön heidän logistiikkasopimustensa hintaedut.

Sen jälkeen kun tuotenumerot olivat valmiina, itse Nettivaraston toimintojen käyttöönotto vei n. 30 minuuttia. Astiakauppa.fi toimii tällä hetkellä automaattisesti niin, että sinne saapuvat tilaukset toimitetaan heti Nettivarastolta ilman kauppiaan puuttumista toimintaan.

Avainsanat: , ,

Jäikö jokin askarruttamaan?

Kysy rohkeasti, kerromme mielellämme lisää!

Pyrimme vastaamaan kaikkiin kysymyksiin 24 tunnin kuluessa!

Tämä sivusto käyttää evästeitä palvelujemme tuottamista varten. Käyttämällä sivustoamme, sinun oletetaan lukeneen ja ymmärtäneen Tietosuojakäytäntömme, jossa kerrotaan mm. evästeiden käytöstä ja miten näiden käyttö voidaan estää.