Verkkokaupan tärkein ostokäyttäytymiseen vaikuttava tekijä

Verkkokaupan myyntiä lähdetään kasvattamaan kahdella tavalla:

  1. · Lisätään kävijöiden määrää verkkokauppaan
  2. · Parannetaan verkkokaupan sisältöä

Tätä jälkimmäistä kutsutaan konversio-optimoinniksi. Konversioiden optimoinnissa keskitytään verkkokaupan kiinnostavuuden lisäämiseen ja ostamisen helpottamiseen. Tavoitteena saada mahdollisimman moni kävijä ostamaan tuote. Verkkokaupassa konversio-optimoinnin kaksi tärkeintä keinoa ovat:

Studiolaatuiset laadukkaat TUOTEKUVAT

Nopein tapa kasvattaa verkkokaupan konversiota on lisätä laadukkaat tuotekuvat. Verkkokaupassa kiinnostavia tuotteita ei voi käsin hypistellä. Kuva on siis keino herättää kävijöiden kiinnostus. Ennen ostopäätöstö kävijä haluaa tuntea miltä tuote tuntuu. Kuvien kannattaa näyttää tuote useasta kuvakulmasta, läheltä ja kaukaa. 

Kiinnostusta herättävät TUOTEKUVAUKSET

Tuotteiden kuvaavat tekstit ovat laadukkaiden kuvien ohella konversiota lisääviä. Hyvillä tuoteteksteillä luodaan kävijälle tarve – miksi juuri hän tarvitsee tämän tuotteen? Tuotekuvauksen tulee antaa riittävästi tietota tuotteesta. Tärkein tehtävä on kuitenkin rakentaa kiinnostus tuotetta kohtaan ja vastata mahdollisiin kysymyksiin tuotteesta. Hakukoneoptimoinnin näkökulmasta kannattaa kirjoittaa hiukan pidempi ”tarina”, jossa voit käyttää tuotteeseen liittyviä hakusanoja luonnollisesti tekstissä. Hyvin kirjoitetut uniikit tuotekuvaukset lisäävät verkkokauppasi hakukonenäkyvyyttä ja saavat asiakkaasi kiinnostumaan tuotteistasi.

Lue lisää miten NettiVarasto voi auttaa verkkokauppasi tuotekuvissa