OGOship mukana OPEN MODE tutkimushankkeessa!

Tavoitteena edistää yritysten liiketoimintamahdollisuuksia niin kotimaassa kuin kansainvälisesti!

Logistiikkamarkkinan koko maailmanlaajuisesti on noin  6500 miljardia euroa vuodessa. Suomessa noin 30 miljardia. Logistiikkamarkkina on hyvin voimakkaassa murroksessa, kun kulkuneuvojen ja kuljetusten jakaminen, MaaS ja taksimarkkinoiden uudelleen jakaminen ovat muuttaneet yritysten liiketoimintamalleja. Digitaalisuus ja uudet teknologiat uudistavat markkinoita muun muassa autonomisten ajoneuvojen ja laivojen, dronien ja hyperloopin myötä. Business Finlandin Smart Mobility -ohjelma keskittyy saumattomiin kuljetusketjuihin, päästöjen vähentämiseen ja datan hyödyntämiseen perustuvien ratkaisujen kehittämiseen.

OPEN MODE -hanke on osa laajempaa logistiikkamarkkinan Smart Mobility -kehitysohjelmaa. Hanke käynnistyi Business Finlandin ja VTT:n tavoitteesta auttaa suomalaisia yrityksiä hyödyntämään liikenteen, logistiikan ja liikkumispalveluiden kansainvälisen murroksen tuomat uudet liiketoimintamahdollisuudet.

OPEN MODE -tutkimusprojektissa luodaan uutta ymmärrystä ja osaamista välittäjäsektorin toiminnasta ekosysteemitaloudessa sekä tämän murroksen synnyttämistä logistiikkapalvelutarpeista ja uusista liiketoimintamahdollisuuksista. Business Finlandin myöntämä rahoitus luo edellytyksiä pk-yritysten vahvalle kansainväliselle kasvulle.

OGOshipin OPEN MODE projektilla 32 miljoonaa euroa liiketoimintaa vuoteen 2021 mennessä

Hankkeen vaikutusten ennakoidaan olevan korkeimmillaan vuonna 2021, jolloin projektin synnyttämä tai säilyttävä liikevaihto on 32 miljoonaa euroa. OPEN MODE -hanke muovaa OGOshipin liiketoiminta- ja kasvustrategiaa vastaamaan yhä kilpailukykyisemmin verkkokauppiaiden tarpeisiin. Projektin kokonaiskustannusarvio OGOshipin osalta on 790.000 euroa.

myOGOsta uutta liiketoimintaa edistävä ekosysteemi

Tavoitteena on rakentaa yhteistyössä hankkeen tutkimusorganisaatioiden ja yritysten kanssa alusta, joka palvelee logistiikan eri arvoketjun osien tarpeita toimia kilpailukykyisesti kansainvälisillä markkinoilla. OGOshipin oma järjestelmä myOGO avataan hankkeen käyttöön tarkoituksena kehittää palveluarkkitehtuuri varmistamaan arvoketjujen tiedon sujuva liikkuminen varastosta pakkaamiseen, toimituksiin ja mahdollisiin palautteisiin. OPEN MODE hankkeen aikana myOGO -järjestelmästä rakennetaan ekosysteemi sähköisen kaupankäynnin logistiikan keskeiseksi toimijaksi. Järjestelmä varmistaa uudenlaisen mahdollisuuden solmia kumppanuussuhteita kansainvälisesti sekä varmistaa verkkokaupoille alustan, joka automatisoi toimitusten arvoketjun globaalissa markkinassa.

Verkossa tapahtuva kauppa kasvaa Suomessa ja maailmalla

Verkkokaupan kasvuvauhti jatkuu edelleen kiivaana. Vuonna 2017 verkkokauppa Euroopassa kasvoi 11 prosentilla 534 miljardiin euroon, ja kuluvalle vuodelle ennustetaan 13 prosentin kasvua sekä 602 miljardin kokonaismyyntiä.

“Pieniä erikoistuneita verkkokauppoja syntyy koko ajan valtavan paljon ja tämä avaa OGOshipille uusia liiketoimintamahdollisuuksia niin pohjoismaissa kuin myös koko EU:n alueella. OGOshipille myönnetty Business Finlandin rahoitus mahdollistaa tuotekehityshankkeen, jonka tavoitteena on rakentaa ekosysteemi tilaus-toimitus -arvoketjun kokonaisvaltaiseen hallintaan.”  toteaa OGOshipin hallituksen puheenjohtaja Janne Jormalainen. Hän toimii myös  Finnish Business Angels Network (FiBAN) hallituksen puheenjohtajana.

OGOship nostaa pienet ja keskisuuret verkkokaupat kilpailemaan suurten toimijoiden rinnalla hoitamalla tavaravirrat ja varastonhallinnan. OGOship on tehnyt logistiikan ja varastoinnin ulkoistamisesta helppoa ja mahdollistaa sen kaikenkokoisille verkkokaupoille Suomessa ja Euroopassa. OGOship tarjoaa asiakkailleen automaattiset lähetykset ympäri maailman globaalien logistiikkasopimusten avulla. Valmiiksi neuvoteltujen volyymisopimusten avulla verkkokauppa pystyy toimittamaan kustannustehokkaasti ympäri maailman.

Täysin uudenlainen tapa varastoida, kuljettaa ja kerätä informaatiota

OGOshipin laajeneva varastoverkosto mullistaa third-party-logistics (3PL) -markkinaa. Varastotoimijat, kuljetusyhtiöt, verkkokaupat sekä muut palveluiden tuottajat ja ostajat voivat liittyä osaksi myOGOn verkostoa. MyOGOssa avoimen rajapinnan kautta palveluiden tarjoaminen, tiedon jakaminen sekä tavaravirtojen järjestäminen globaalisti tapahtuvat automaattisesti. MyOGO varastonohjausjärjestelmä on integroitavissa yleisimpiin verkkokauppoihin sekä avoin rajapinta mahdollistaa integraatiot muihin toiminnanohjausjärjestelmiin.

 

 

 

Yritysesittely

  • Koivua Oy on perustettu 2011
  • Henkilöstömäärä 17.
  • Yhtiön varasto-operaatiot toimivat Tallinnassa, Vantaalla ja Göteborgissa. Yhtiön toimipisteet sijaitsevat Vantaalla ja Tampereella.
  • Ainutlaatuinen varastonohjausohjelmisto myOGO mahdollistaa nopean ja helpon palvelujen käyttöönoton myös pienille ja keskisuurille verkkokauppoille.
  • Palvelu on räätälöity pienen ja keskisuuren verkkokauppa-asiakassegmentin tarpeeseen.  Painopisteinä palvelun käyttöönoton helppous ja riskittömyys, joustavuus, käyttöliittymän ja rajapinnan käyttökokemus sekä kasvumahdollisuuksien luominen lisäarvopalveluilla.

Lisätietoja:

  • Timo Toivonen, puh. +35840 137 1700, timo@ogoship.com
  • Matilda Kivinen, puh. +35840 160 9141, matilda@ogoship.com