Verkkokauppiaan 10 kohdan kasvusuunnitelma

Verkkokauppojen välinen kilpailu markkinaosuuksista kiristyy samalla kun markkinat yhtenäistyvät ja kuluttajien luottamus ylirajojen tapahtuvaan kaupankäyntiin kasvaa. Verkkokaupan perustamisen kynnys on madaltunut, verkkokauppojen määrä on kasvanut rajusti samalla kun markkinat ovat laajentuneet Euroopan laajuisiin kotimarkkinoihin.

Usein verkkokauppaa käynnistetään hiomalla sisältö ja sivurakenne valmiiksi. Ongelmat liiketoiminnan kanssa näyttäytyvät vasta kun verkkokauppa on ollut muutaman viikon pystyssä, kauppa ei käy toivotusti ja huomataan, ettei verkkokaupassa käy riittävästä kävijöitä, jotta asetetut myyntitavoitteet voisivat edes toteutua.

Verkkokaupan myynnin kehittämisessä tärkeintä on aloittaa

Kehittämisen voi aloitaa esimerkisi lisäämällä kävijöitä markkinoinnilla ja hakukonelöydettävyydellä, parantamalla kävijöiden ostamisprosenttia, sitouttamalla asiakkaita uudelleen ostoihin. Keinoja on paljon, tärkeintä on löytää ne kanavat ja keinot, jotka puhuttelevat juuri sinun kohderyhmääsi ja tuottavat sellaista toimintaa joka lisää myyntiä.

Aloittamisen haasteena on usein ajankäyttö. Verkkokauppias vastaa usein monesta liiketoiminnan prosessista ja myynti sekä markkinointi ovat usein taka-alalla muiden kiireiden vuoksi. Ulkoistamalla varastoinnin ja logistiikan NettiVarastolle voit varmistaa, että voit keskittyä verkkokaupassa oleelliseen, eli myyntiä tuottavaan tekemiseen!

Olemme keränneet 10 kohdan kasvusuunnitelman, jota seuraamalla voit taklata yleisimmät ongelmat

Lue lisää ja lataa opas käyttöösi!